Program Ochrona Zabytków


Od połowy czerwca w naszym kościele pw. Św. Wojciecha i św. Jerzego, rozpoczęto realizację Programu Ochrona Zabytków: odsłonięcie i zabezpieczenie malowideł ściennych z XVII/XVIII we wnętrzu kaplicy św. Antoniego.

Wykonawcami byli pracownicy Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „KON-FEDERACJA” z Krakowa. Kaplica aż do ukończenia prac jest wyłączona z użytku. Obecnie staramy się o dalsze dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kolejny etap prac.