Klauzura - otwarta przestrzeń dla...

 

Choć słowo "klauzura" kojarzy się przede wszystkim z przestrzenią zamkniętą, z ograniczeniem wolności to jednak przez siostry zamieszkujące tzw. klauzurę, rozumiane jest i przezywane inaczej. Klauzura klasztoru kontemplacyjnego jest uprzywilejowanym miejscem "przebywania z Chrystusem", jest przestrzenią zarezerwowaną dla Niego.

Klauzura przyjęta jako dar i wybrana  jako dobrowolna odpowiedź miłości, jest miejscem duchowej komunii z Bogiem oraz braćmi i siostrami (VC 59).  Wybierając życie w tej zamkniętej przestrzeni siostry maja udział w kenozie Chrystusa poprzez ubóstwo , którego wyrazem jest  wyrzeczenie się nie tylko rzeczy, ale i "przestrzeni".

Dla Klarysek od  Wieczystej Adoracji najdoskonalszym i najbliższym wzorem życia kontemplacyjnego i klauzurowego jest Jezus Eucharystyczny. Zamknięty dzień i noc w tabernakulum, zachowuje najściślejszą klauzurę, absolutne milczenie, nieustanną modlitwę do Ojca w imieniu świata i za świat. Jezus uczy, że ograniczenie może być wolnością do miłowania, do nieustannego trwania przy Ojcu w Duchu Świętym. 

 

 

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19