O.  Mateusz Fleiszerowicz (OFM)
 

(ur.12.11.1971r.)  30 maja 1998 r. przyjął we Wrocławiu święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej Jana Tyrawy.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w 1990 r. wstąpił on do Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) prowincji Św. Jadwigi we Wrocławiu. 
W 1990r. odbywał Postulat w Borkach Wielkich i Głubczycach. Następnie, w 1991r., odbywał Nowicjat w Borkach Wielkich, roczne „rekolekcje”, które kładą nacisk na życie braterskie we wspólnocie, na poznanie siebie i powołania Bożego, a także na odkrycie charyzmatu Franciszka i stanie się prawdziwym zakonnikiem.
W latach 1992– 1997 o. Mateusz kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym OFM w Kłodzku i 08 grudnia 1996 roku złożył tam Śluby Wieczyste. W 1998 r. ukończył studia z zakresu teologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu i uzyskał tytuł mgr teologii.

31 maja 1998 r o godz. 11,00. o. Mateusz odprawił Mszę św. prymicyjną w rodzinnej parafialnej świątyni w Zbąszynku.

Po święceniach kapłańskich, przez 2 lata o. Mateusz pracuje jako wikariusz parafialny w Borkach Wielkich, by w 1999 r. pełnić również funkcję vice-magistra nowicjatu w Borkach Wielkich. W 2000r. podjął studia na KUL-u w Lublinie – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, z zakresu prawa kanonicznego. W 2003 r. zdobył licencjat kanoniczny z prawa kanonicznego i do września 2006 mieszkał r. w Borkach Wielkich. 

Od października 2006 r. jest doktorantem KUL prawa kanonicznego, a miejsce pobytu to Klasztor Franciszkanów w Kłodzku.

 

Obecnie dodatkowo pełni posługę kapelana Wspólnoty Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku.

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19