REMONT DZIEDZIŃCA KLASZTORNEGO

 

klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji

 

przy ul. Łukasińskiego 34 w Kłodzku

 

 

 

 

REMONTY UKOŃCZONE :

 

•    Zadanie pod nazwą : ” Instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru w Kościele klasztornym p. w. św. Jerzego i Wojciecha oraz Klasztorze Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 34″ zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego“ w ramach programu operacyjnego DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet ” Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”.
•    Zadanie pod nazwą: “ Remont biblioteki w Klasztorze mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 34″ współfinansowany był przez Miasto Kłodzko.
•    Zadanie pod nazwą: “Wymiana stolarki okiennej na dziedzińcu klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 34″ współfinansowana była przez Miasto Kłodzko.

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19