s. Rafaela (Marta Rapacz) , mgr psychologii, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1997 roku wstąpiła do Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach, gdzie w 2005 roku złożyła śluby wieczyste jako siostra zewnętrzna.

br. Wiesław Block, kapucyn prowincji warszawskiej. Wykładowca we Franciszkańskim Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie. Autor publikacji o tematyce związanej z rozwojem duchowości ruchu minoryckiego w XIII i XIV wieku.

 

 

 

 

Książka przybliża symbolikę i duchowe znaczenie średniowiecznej ikony św. Klary z Asyżu, powstałej w niedługim czasie po śmierci Ksieni z San Damiano na prośbę jej pierwszej następczyni, Benedykty. Twórca dzieła, zwany Mistrzem od św. Klary, opierając się na powstałym ok. 1283 roku życiorysie Świętej pióra Tomasza z Celano, obok postaci Klary przedstawia na ikonie osiem scen z jej życia. 

Autorzy nie tylko dokładnie opisują – powołując się na teksty źródłowe – treść i wymowę poszczególnych wydarzeń, ale zestawiają je w różnych kluczach, próbując wydobyć znacznie łączących je związków. Pozwala to zagłębić się w duchowe znaczenie ikony i odkrywać w historii życia św. Klary, jej powołania i powstania wspólnoty ubogich sióstr piękno poświęcenia się Bogu w ubóstwie i umiłowaniu Ukrzyżowanego Oblubieńca.

 

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19