W związku z jubileuszem 800-lecia konsekracji św. Klary  Ojciec Święty Benedykt XVI przyznał Odpust  zupełny dla klarysek i osób nawiedzających nasze kościoły przyklasztorne na całym świecie.Odpust mogą zyskać  również  osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać swych domów. Odpust przyznany jest na czas świętowania: od 16 IV 2011 do 12 VIII 2012  i zyskać go można pod zwykłymi warunkami.

 

Odpust, który każdy możne zyskać w klariańskich świątyniach w roku jubileuszowym wpisuje się głęboko w pragnienie Franciszka i Klary by wszystkich doprowadzić do wiary i zbawienia.Dar każdego odpustu, który mogą zyskać wierni ukazuje pełnię miłosierdzia Bożego, które ujawnia się przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania.

Pojednanie z Bogiem, choć jest darem Bożego miłosierdzia, wiąże się z procesem, w którym człowiek uczestniczy przez osobisty wysiłek, a Kościół przez sprawowanie swojej funkcji sakramentalnej. Centralnym etapem tej drogi do pojednania jest sakrament pokuty, ale nawet po uzyskaniu za jego pośrednictwem przebaczenia grzechów człowiek jest nadal naznaczony przez "pozostałości" grzechu, które nie pozwalają mu otworzyć się całkowicie na łaskę. Dlatego potrzebuje oczyszczenia i całkowitej odnowy mocą łaski Chrystusa, w której uzyskaniu pomaga mu dar odpustu.
Przez odpust rozumie się "darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych".  (por. KKK 1471)

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19