I ANTYFONA

Witaj Matko Pokorna,* 
Służebnico Ukrzyżowanego* 
Klaro, przezacna Dziewico *
wierna uczennico Franciszka świętego*
Spraw , abyśmy Twoimi śladami *
kroczyły wiernie do niebieskiej chwały.

V: Módl się za nami św. Klaro!
R: Abyśmy się stali godnymi ...

Módlmy się:
Boże, Ty blaskiem cnót św.N.M. Klary, dodajesz świetności Kościołowi świętemu i nowym potomstwem go uweselasz, spraw, abyśmy idąc jej śladami zasłużyli sobie
na uczestnictwo w jasności wiecznej chwały. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


II ANTYFONA

Święta Klaro,*
niewiasto błogosławieństw*
prawdziwie uboga w duchu*
naucz nas ewangelicznej postawy
wobec dóbr tego świata*
i ufnego zawierzenia Opatrzności Boga*
Stwórcy i najlepszego Ojca. 

V: O, Klaro wierna, św. Matko nasza.
R: Wejrzyj na córki Twoje pomocy proszące.

Módlmy się: 
Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś św. Klarę do umiłowania ubóstwa, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.III ANTYFONA

Święta nasza Matko Klaro* 
dziewico zapatrzona w Boskiego Oblubieńca* ucz nas, jak mamy przemieniać się w obraz Jego Bóstwa*
Pomóż i nam zakosztować tej tajemnej słodyczy* którą jest On sam.

V:  Zwróć nasze serca do Jezusa Chrystusa
R: Umiłowanego Zbawcy i Odkupiciela naszego

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że św. Klara wśród niezliczonych dziewic zajaśniała niezwykłym blaskiem cnót; daj, abyśmy przez jej zasługi i wstawiennictwo naśladowali świetlany przykład jej życia i dostąpili radosnego oglądania Twego Oblicza w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

IV ANTYFONA


Święta nasza Matko Klaro*
Twoje życie ukryte, ubogie i pokorne* opromieniło Kościół wielkim blaskiem*
Pomóż, abyśmy i my * 
przynosiły obfite owoce świętości.

V: O najmilsza Matko Klaro, usłysz modlitwy nasze. 
R: Okaż nam swoją miłość

Módlmy się:
Boże, Dawco pokoju i Źródło miłości, Ty obda¬rzyłeś świętą Klarę, Twą oblubienicę, przedziwną miłością Ciebie i bliźniego; 
spraw, prosimy, abyś¬my za jej przyczyną trwali w Twojej miłości i dla Ciebie miłowali wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
ANTYFONA NA ADWENT

Święta nasza Matko Klaro*
Oblubienico zasłuchana i Mistrzyni kontemplacji*
wspomagaj nas w drodze do nieba*
naucz nas słuchać Chrystusa *
naszego Oblubieńca * 
i jak Ty, oczyma serca, kontemplować * 
ubóstwo położonego w żłobie i owiniętego w pieluszki. 

V: O przedziwna pokoro, o zdumiewające ubóstwo! 
R: Syn Najwyższego zstąpił w łono Maryi. 

Módlmy się:
Boże, któryś świętej Klarze zasłuchanej w Twoje Słowo dozwolił radować się oglądaniem Dzieciątka Jezus, daj i nam  z wiarą i miłością oczekiwać na Twoje przyjście. 
Przez Chrystusa...  


ANTYFONA NA WIELKI POST 

Święta nasza Matko Klaro*
naucz nas przyjmować każde cierpienie z miłością * 
abyśmy jak Ty, chlubiły się w krzyżu Pana naszego, Jezusa Chrystusa*

V: Prowadź nas do naśladowania 
R: Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego.

Módlmy się: 
Boże, któryś pociągnął świętą Klarę do umiłowania Chrystusa Ukrzyżowanego, daj nam kroczącym drogą pokuty, przez umiłowanie Ciebie i bliźniego dojść do oglądania Twego Oblicza w chwale zmartwychwstania. 
Który żyjesz i królujesz ....

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19