Bulla Kanonizacyjna św. Klary z Asyżu została wydana 26 września 1255 roku już po samej kanonizacji, która miała miejsce w Anagnii najprawdopodobniej 15 sierpnia 1255 roku. 
Bulla przedstawia życie Klary, od lat spędzonych w domu rodzinnym, przez nawrócenie, aż po zamknięcie się w klasztorze i wspomina o cudach zdziałanych przez nową świętą.

 

Niedługo po soborze Laterańskim IV kardynał Hugolin ułożył dla Ubogich Pań regułę (1218-19), którą później, już jako papież Grzegorz IX, potwierdził i rozszerzył na wszystkie klasztory.
Reguła ta nakazywała siostrom ubóstwo indywidualne, ale pomijała milczeniem ubóstwo całkowite, czyli nieposiadanie własności przez klasztor, stąd też otwierała drogę do takiego posiadania.

Niedługo po soborze Laterańskim IV kardynał Hugolin ułożył dla Ubogich Pań regułę (1218-19), którą później, już jako papież Grzegorz IX, potwierdził i rozszerzył na wszystkie klasztory.

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19