Menu Zamknij

Eucharystyczna Straż Honorowa przy kościele Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku

Znaczek, który członkowie otrzymują w dniu ślubowania
Znaczek, który członkowie otrzymują w dniu ślubowania

W encyklice „Redemptor Hominis” Jan Paweł II pisze m. in.: „Nie wolno nam w naszym sposobie myślenia, praktykowania, przeżywania pozbawiać tego Sakramentu – zaiste Najświętszego – jego pełnych wymiarów, jego istotnego znaczenia. Jest on równocześnie Sakramentem – Ofiarą i Sakramentem –Komunią i Sakramentem – Obecnością”. Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele (11) naucza, że Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego i choć pobożność eucharystyczna powinna być skoncentrowana na tajemnicy Mszy świętej, to na niej się nie wyczerpuje. Sobór wzywa również do oddawania czci sakramentalnie obecnemu Chrystusowi poza Mszą świętą.

Choć chrześcijanie od samego początku otaczali Eucharystię najgłębszym szacunkiem jednakże kult eucharystyczny poza Mszą świętą rozpoczął się dopiero w XII wieku.

Wymóg adoracji Najświętszego Sakramentu pierwszy sformułował Sobór Trydencki  na trzynastej sesji w 1551 roku. W rozdziale IV o Najświętszym Sakramencie biskupi stwierdzają, ze chleb i wino przestają istnieć po konsekracji. Zmiana ich substancji w substancję Ciała i Krwi Pana Jezusa jest nazwana przeistoczeniem. Zaproszenie katolików do adoracji stawało się zatem logiczną konsekwencją tak sformułowanej  przez biskupów wiary. Po Soborze trydenckim ożywa adoracja eucharystyczna.

W XIX wieku powstają liczne zgromadzenia zakonne, których głównym zadaniem jest adorowanie Najśw. Sakramentu. Powstają też pierwsze świeckie bractwa i honorowe straże.

Pierwsza Eucharystyczna Straż Honorowa została listem Stolicy Apostolskiej z dnia 8 maja 1897 roku zatwierdzona i agregowana do Arcybractwa Przenajświętszego Sakramentu przy kościele św. Klaudiusza w Rzymie jako gałąź tego Arcybractwa.

Staraniem Matki Marii od Krzyża Morawskiej (fundatorki klasztoru lwowskiego) powstaje Bractwo  Adoracji Dziękczynnej przy kościele Najśw. Serca Pana Jezusa i klasztorze Sióstr Franciszkanek Najświętszego Sakramentu( obecnie Klarysek od Wieczystej Adoracji) we Lwowie w 1879 roku, na założenie którego udzielił ustnej zgody arcybiskup F.R. Wierzchlejski. Późniejsze starania Matki Marii od Krzyża o afiliowanie powyższego bractwa do  Arcybractwa w Rzymie i o jego kanoniczną erekcję niestety nie przyniosło upragnionego skutku.

W Kłodzku przy klasztorze Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji już od roku 1988 grono gorliwych osób, kobiet i mężczyzn, adoruje wraz z Siostrami Klaryskami eucharystycznego Chrystusa wystawionego uroczyście w monstrancji dniem i nocą.

Na początku opiekunem małej grupki był O. Witold Pelczar OFM. Z biegiem czasu przybywało nowych kandydatów, zmieniali się  duchowni opiekunowie. Ojca Witolda zastąpił O. Waldemar Polczyk OFM, a w  2003 r. kapelanem sióstr i równocześnie opiekunem Eucharystycznej Straży Honorowej został O. Metody Grzesiek OFM.

Eucharystyczna Straż Honorowa przy kościele św. Jerzego i św. Wojciecha została zatwierdzona rok później, dekretem erekcyjnym z dnia 19 marca 2004 roku przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Henryka Kardynała Gulbinowicza, który równocześnie zatwierdził Statut dla tegoż stowarzyszenia.

Dnia 2 września 2004 podczas Mszy św. koncelebrowanej przez O. Gwardiana Samuela Cegłowskiego OFM, Ojca Dyrektora –O. Metodego Grześka OFM  i O. Bronisława Kępę CSRS dokonano aktu złożenia pierwszych uroczystych przyrzeczeń.  Tego dnia do Stowarzyszenia przyjęto 39 członków.

Dwa miesiące potem dnia 4 listopada podczas spotkania formacyjnego został wybrany Zarząd Stowarzyszenia.

Pierwszym w historii Dyrektorem Stowarzyszenia  został zgodnie ze Statutem ówczesny kapelan Sióstr Klarysek – O. Metody Grzesiek OFM,

Przewodniczącym Zarządu – p. Antoni Czerniachowicz,

Zastępcą Przewodniczącego – p. Maria Zajączkowska,

Sekretarzem – p. Maria Zalewska

z-ca Sekretarza – p. Anna Szuyska

Członkami Zarządu zostały panie: Anna Bielawa i Gertruda Rostek.

Inicjatorką i opiekunką Eucharystycznej Straży Honorowej z ramienia Wspólnoty od początków jej istnienia była Matka M. Rafaela Bałdys. Gorliwość Matki Rafaeli w  szerzeniu kultu Jezusa Eucharystycznego i miłość do Niego zaowocowały tak licznymi powołaniami do Stowarzyszenia.   Obecnie liczy ono blisko osiemdziesięciu członków, którzy dniem, a od ponad roku także i  nocą adorują Pana Jezusa w naszym kościele.

na podstawie książeczki pt: „ Eucharystyczna Straż Honorowa przy kościele p.w.św. Jerzego i św. Wojciecha w Kłodzku” i Kroniki ESH.

 

DO POBRANIA: