Menu Zamknij

Etapy formacji

Boży plan

Bóg objawia swój plan pomagając nam odkryć najgłębsze pragnienia naszego serca. Pragnień zaś mamy dużo i to na wielu, różnych poziomach. Jednak dopiero dotarcie do naszych najgłębszych pragnień, objawia nam nasze powołanie. I czy jest to małżeństwo, życie zakonne czy jakiekolwiek inne powołanie – jest to zawsze nasza własna, wyjątkowa droga odpowiedzi na miłość Boga. To może oznaczać konieczność porzucenia własnych pomysłów i planów, i zgodę na prowadzenie przez Niego.

Wśród wielu dróg, tak wielu, jak wielu jest ludzi, jest też nasza droga. Pociągnięte przez miłość do Najświętszego Sakramentu poświęcamy całe nasze życie adoracji Najświętszej Eucharystii.

Jak rozpoznać powołanie?

Szczere i pełne wolności otwieranie się na głos Boga jest najlepszą drogą do odkrycia jedynego i niepowtarzalnego planu dla życia każdego z nas – powołania.

Tylko w ciszy serca i dzięki łasce możemy usłyszeć co Bóg do nas mówi. Cisza jest ulubionym Bożym sposobem na wchodzenie w rozmowę z nami.

Jeśli poszukujesz swej drogi, proś Pana o łaskę rozpoznania i przychodź jak najczęściej do źródła Bożych łask. Proś także tych, którym ufasz o modlitwę za Ciebie.

Etapy formacji

Odpowiedzieć „tak” na Boże powołanie i osobiście troszczyć się o rozwój własnego powołania – oto niezbywalna powinność każdego powołanego, który musi otworzyć przestrzeń swojego życia na działanie Ducha Świętego i ofiarnie zaangażować się w proces formacyjny, przyjmując z wiarą pomoc ludzi, których daje mu Bóg i Kościół. Dla nas, klarysek, formacja jest procesem przyoblekania się w Chrystusa na franciszkańskiej drodze ewangelicznego życia. 

,,Chcąc być autentyczną Mniszką, musisz mieć w sobie coś z tego „szaleństwa”, które św. Paweł zaleca wszystkim wyznawcom Chrystusa, ponieważ ono czyni nas mądrymi. Musisz doświadczyć czegoś z owego ciężaru, który Pana przybił do krzyża, musisz codziennie zapierać się siebie i umierać, by móc zmartwychpowstawać. Krzyż jest dowodem najwyższej miłości.”

Formacja podstawowa w Zakonie Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji trwa od dnia, w którym kandydatka przekracza próg klauzury. W tym czasie może ona poznać przez osobiste doświadczenie, czy podjęta droga jest w jej przypadku rzeczywiście odpowiedzią na Boże wezwanie. Aspirat daje możliwość poznania codziennego życia wspólnoty. Aspirantka nie dostaje jeszcze żadnych elementów stroju zakonnego. Za przykładem św. Franciszka i św. Klary wdzięczna Panu, uczy się na co dzień kroczyć drogą Ewangelii.

Postulat jest wstępnym etapem w procesie przygotowania kandydatki do życia zakonnego. Trwa 1 rok. Wzbogacona osobistym doświadczeniem przez bezpośrednie zetknięcie się z życiem klauzurowym, wsparta łaską Bożą i radą kompetentnych osób, ma ona podjąć swobodną i świadomą decyzję odnośnie wyboru drogi życia. ,,Wykupiłem cię, jesteś moją” (Iz 4, 31). To jest istotna sprawa od pierwszych dni życia zakonnego: należeć do Jezusa, w Nim się zakochać.

Nowicjat rozpoczyna się obrzędem obłóczyn, podczas którego Postulantka ubierana jest w nową szatę – habit zakonny i otrzymuje nowe imię oraz predykat – tajemnicę życia Jezusa, Jego Matki lub jakiegoś Świętego. Dla podkreślenia głębokiego przywiązania do Matki Bożej, imię każdej Klaryski od Wieczystej Adoracji poprzedzone jest imieniem Maryi . Nowicjat trwa dwa lata. Pierwszy rok jest tzw. rokiem kanonicznym. Na tym etapie Siostra Nowicjuszka kontynuuje swą formację pod okiem Mistrzyni w odosobnieniu, ciszy i milczeniu, ucząc się trwania w łączności z Jezusem – Hostią. Nowicjat to czas poznania i zgłębiania życia kontemplacyjnego, które jest stałym wysiłkiem szukania zawsze i przede wszystkim Boga, trwania przy Nim myślą i sercem. Podczas Nowicjatu Siostra przygotowuje się do złożenia trzech ślubów zakonnych i życia Radami Ewangelicznymi.

Po zakończeniu próby nowicjackiej Siostra ślubuje Bogu żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie zachowując klauzurę papieską według Naszych konstytucji opartych na Regule św. Klary. Pierwsze śluby składa się na rok, a następnie odnawia się je co roku przez kolejne cztery lat. Juniorat przygotowuje Mniszkę do wypowiedzenia „TAK” Trójjedynemu Bogu i ostatecznego związania się z Zakonem. W dniu pierwszej profesji Siostra otrzymuje czarny welon i małą monstrncyjkę.

Profesja wieczysta kończy etap formacji podstawowej. Po odbyciu ośmioletniej próby Siostra Juniorystka w dniu wieczystych zaślubin wchodzi w oblubieńcze przymierze z Bogiem. Faktem profesji uroczystej Siostra poślubi definitywnie Jezusa – Oblubieńca, mówiąc Mu: ,,Chcę przy Tobie, przy Perle bezcennej, przy Źródle czystej wody pozostać na zawsze i mieć Ją w największej cenie”. Na znak konsekracji Siostra otrzymuje obrączkę i krzyż – znak miłości Jezusa, miłości mocniejszej niż śmierć.

Modlitwa św. Franciszka

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Amen.

Jak zostać klaryską?

Jeśli czujesz, że Bóg budzi w Twym sercu pragnienie oddania Mu Twego życia, aby żyć pod jednym dachem z Panem Jezusem wystawionym dzień i noc w Najświętszym Sakramencie, i jesteś zainteresowana naszym charyzmatem nieustannej adoracji oraz chcesz dzielić swe powołanie z nami – napisz, zadzwoń, albo po prostu przyjedź. Opowiemy Ci o naszym życiu, o powołaniu do szczególnej miłości Jezusa Eucharystycznego.