Menu Zamknij

Życzenia Boże Narodzenie 2020

Kłodzko, Boże Narodzenie 2020

 

Drodzy Państwo, Przyjaciele naszej Wspólnoty,

Z Opatrzności Bożej dane nam jest przeżywać kolejne Święta Bożego Narodzenia.   Spoglądając na figurki Dzieciątka Jezus umieszczane w naszych kościołach, w scenerii  bożonarodzeniowej szopki , staramy się wgłębiać w tajemnicę Wcielenia i dziecięctwa Bożego Syna. Rozrzewniamy się ubóstwem stajenki i twardym, zimnym żłóbkiem.

Jednak oczy naszego serca i wiara spoglądają jeszcze głębiej, by zbliżyć się do TAJEMNICY  Emmanuela, Który jest zawsze z nami w Eucharystii .

Św. Franciszek z Asyżu w 1 Napomnieniu mówił:

„…Oto uniża się co dzień” (por. Flp 2,)  jak wtedy, gdy z tronu królewskiego (por. Mdr 18, 15) zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana.

I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, taki teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie.     I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew.

I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi:

Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20).  (1 Np 16-22).

Drodzy Państwo,

módlmy się wzajemnie za siebie o wiarę i miłość do Boga, który  daje nam nieustannie świadectwo miłości w swoim Synu Jezusie Chrystusie.

Modlimy się, by  Nowy Rok 2021 był dla nas wszystkich obfity w Miłosierdzie Boże.

„ Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię;..” Ps 37,34

 

Z darem codziennej modlitwy dziękując za Waszą życzliwość

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji z Kłodzka