Menu Zamknij

Niedziela Palmowa ze św. Klarą

Była Niedziela Palmowa 1211 roku. Św. Klara otrzymała z rąk Biskupa Asyżu palmę. Tego samego dnia wieczorem, potajemnie,  pod osłoną nocy, opuściła swój dom rodzinny i udała się do San Damiano. Tam św. Franciszek obciął Jej włosy. Klara rozpoczęła swoją przygodę naśladowania Jezusa ubogiego i ukrzyżowanego.

Po wielu latach napisała do św. Agnieszki z Pragi 3Kl 19-21

 Patrz na Niego, który dla ciebie został wzgardzony; stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie i idź za Nim.

 Dostojna królowo, twój Oblubieniec, najpiękniejszy spośród synów ludzkich (Ps 45, 3), stał się dla twego zbawienia najlichszym z ludzi, był wzgardzony, zbity, poraniony przez biczowanie (por. Mt 19, 20; 27, 26) na całym ciele i zmarł wśród męczarni na krzyżu; wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj i staraj się Go naśladować.

 Jeśli będziesz z Nim cierpieć, będziesz z Nim królować (por. Rz 8, 17; 2 Tm 2, 12); jeśli będziesz dzielić Nim ból, będziesz dzielić radość; jeśli będziesz umierała z Nim na krzyżu męczeńskim (por. 2Tm 2,11), będziesz mieszkała z Nim w niebie (por. Ps 110, 3) w chwale świętych”

 

Wchodząc w tajemnice Wielkiego Tygodnia, prośmy by święta Klara wypraszała nam miłość do ukrzyżowanego Pana:

Święta Klaro, Ty byłaś pierwszą naśladowczynią świętego Franciszka, który całym sercem umiłował Chrystusa. Tak jak on przylgnęłaś do Chrystusa ubogiego  i ukrzyżowanego. Nic i nikt, i nigdy nie rozdzielił tego wspaniałego zjednoczenia, tej gorącej miłości.

Ciałem byłaś pielgrzymem na tej ziemi, lecz duchem zamieszkiwałaś już                  w niebiosach. Twym udziałem były wszystkie jaśniejące cnoty, a najbardziej ze wszystkich  – miłość. Ze względu na nie jaśniejesz w niebie i na ziemi. Oczywiście nie świecisz własnym światłem, lecz przez Ciebie promieniuje samo światło Boga. To światło było strzeżone w zamkniętym klasztorze, lecz tajemniczo promieniowało na cały świat.

Uproś nam tę łaskę, abyśmy – tak jak Ty – umiłowali Chrystusa, który dla nas urodził się ubogim, żył w ubóstwie i umarł nagi na krzyżu, abyśmy byli zwierciadłem, które odbija Boże światło dla wszystkich ludzi na świecie.