Menu Zamknij

Czytelnia

Listy św. Klary

1 List św. Klary do św. Agnieszki z Pragi 1 Czcigodnej, świętej dziewicy, pani Agnieszce, córce najdostojniejszego i najjaśniejszego króla czeskiego, 2 jej wszędzie poddana i sługa Klara, służka Jezusa Chrystusa i nieużyteczna (por. Łk 17,…

Reguła św. Klary

[Prolog]   Biskup Innocenty, sługa sług Bożych, zasyła pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie umiłowanym w Chrystusie córkom, opatce Klarze i innym siostrom klasztoru św. Damiana w Asyżu. Stolica Apostolska przychyla się zwykle…

Testament św. Klary

1 W Imię Pańskie (Kol 3, 17). Amen. 2 Wśród różnych dobrodziejstw, które otrzymałyśmy i co dzień otrzymujemy od hojnego Dawcy, Ojca miłosierdzia (2Kor 1,3), i za które powinnyśmy chwalebnemu Dobroczyńcy całym sercem dziękować, jest…