Menu Zamknij

Codzienność mniszki klaryski

Modlitwa

Kontemplacyjno-eucharystyczne powołanie pozwala nam włączyć się w misję Kościoła, zwłaszcza w Jego powołanie do uwielbienia, dziękczynienia i miłości. W adoracji Najświętszego Sakramentu znajdujemy najbardziej skuteczny środek osobistego uświęcenia i zbawienia świata.” „W modlitwie kontemplujemy Słowa i dzieła Boże, które stają się dla nas duchem i życiem.” (frag. Konstytucji Zakonu)

Praca

Podejmujemy zwyczajne prace jak w każdym domu i w każdej rodzinie: praca w kuchni, pralni, ogrodzie, opieka nad chorymi i starszymi Siostrami, utrzymanie porządku w klasztorze. Do tego dochodzą prace w zakrystii, kościele, oprawa muzyczna Mszy św. i nabożeństw, różne ręczne prace artystyczne i przede wszystkim haft i szycie paramentów liturgicznych, co stanowi podstawę naszego utrzymania.

Klauzura papieska

Klauzura jest miejscem przebywania z Chrystusem, przestrzenią zarezerwowaną dla Niego, miejscem duchowej komunii z Bogiem, braćmi i siostrami (VC 59). Dobrowolnie wybrałyśmy życie w ubóstwie, wyrzeczenie się nie tylko rzeczy, ale i przestrzeni. Najdoskonalszym wzorem życia kontemplacyjnego i klauzurowego jest Eucharystyczny Jezus. Zamknięty dzień i noc w tabernakulum, zachowuje najściślejszą klauzurę, absolutne milczenie, nieustanną modlitwę do Ojca.

Apostolstwo Eucharystyczne

Wszystkie osoby konsekrowane w konkretnej formie życia naśladują Chrystusa. Zostałyśmy poświęcone i posłane w świat, przez co w szczególny sposób włączamy się w Jego misję. Pomimo klauzury papieskiej, którą przestrzegamy, poprzez wewnętrzną przestrzeń jaką Słowo Boże i Duch Święty stwarzają w naszych sercach, paradoksalnie jesteśmy w samym sercu świata i jego najbardziej istotnych spraw. Nieustannie modlimy się do Ojca w imieniu świata i za świat.