Menu Zamknij

Fundamenty naszego zakonnego życia

Nazwa Zakonu

Nasza pełna nazwa to Zakon Mniszek Klarysek od Wieczystej Adroracji – Ordo Monialium Clarissarum ab Adoratione Perpetua (OCPA).

Charyzmat Zakonu

Łączymy franciszkańską drogę ewangelicznego życia z wieczystą adoracją Najświętszego Sakramentu w duchu dziękczynienia.

Dewiza klarysek

Deo gratias per Jesum in Sanctissimo Sacramento – Bogu niech będą dzięki przez Jezusa w Najświętszym Sakramencie.