Menu Zamknij

Zaproszenie na uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Salomei, św. Kingi i bł. Jolenty – 29 XI 2022

W kościele Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji  w Kłodzku 29 listopada 2022r. podczas Mszy św. o godz. 17:30  nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Salomei, św. Kingi i bł. Jolenty.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie świdnickiej edycji Gościa Niedzielnego: https://swidnica.gosc.pl/doc/7968587.Klodzko-Klaryski-przyjely-trzy-wyjatkowe-kobiety

Fot. Świdnicki Gość Niedzielny

 

BŁOGOSŁAWIONA SALOMEA

Pierwsza Klaryska na ziemiach polskich. Urodzona w 1211 r. w Krakowie, córka księcia małopolskiego Leszka Białego z rodu Piastów i Grzymisławy księżniczki ruskiej. Była starszą siostrą Bolesława Wstydliwego. Zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem jeszcze jako dziecko poślubiła Kolomana, królewicza węgierskiego z rodu Arpadów, którego siostrą była św. Elżbieta Węgierska. Małżonkowie złożyli ślub czystości. Po śmierci męża Salomea, która już wcześniej była tercjarką franciszkańską oraz miała kontakt z św. Agnieszka Praską, w 1245 r. przyjęła habit i złożyła zakonną profesję jako pierwsza duchowa córka św. Franciszka i św. Klary na ziemiach polskich. Założyła pierwszy klasztor klarysek w Polsce w Zawichoście koło Sandomierza, jednak szybko ze względu na niebezpieczeństwo najazdów tatarskich został przeniesiony do Skały pod Krakowem.Salomea żyła jako klaryska 23 lata, nigdy nie przyjęła funkcji przełożonej, poświęciłasię cichej pokucie, modlitwie i kontemplacji, gdyż była „rozpalona miłością do swego Stwórcy!”. Czciła i bardzo kochała Matkę Bożą. Zmarła w 1268 r. w Skale, a pochowana została w kościele oo. Franciszkanów w Krakowie. Papież Klemens X 17 maja 1672 r., zezwolił na jej kult. Bł. Salomea jest patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz miasta Skały i Zawichostu.

Źródło: https://www.klaryski.pl/bl-salomea.php

 

ŚWIĘTA KINGA

Urodzona w 1234 r. córka Beli IV króla Węgierskiego i Marii Laskariny. Zwana również Kunegundą. Jej ojciec i mąż bł. Salomei byli braćmi dlatego jako dziecko często bywała na dworze bł. Salomei i Kolomana. Mając 12 lat poślubiła Bolesława Wstydliwego, brata bł. Salomei. Złożyła ślub czystości i została tercjarką franciszkańską. Jako księżna krakowska i sandomierska przyczyniła się do wydobycia soli w Bochnii Wieliczce, czynnie pomagała swemu mężowipo niszczycielskim najeździe Tatarów, służąc swoim posagiem. Wsparła finansowo m.in. katedrę krakowską oraz liczne klasztory ojców: benedyktynów, cystersów i franciszkanów. Była fundatorką wielu kościołów, sprowadzała zgromadzenia zakonne. Wzięła czynny udział w staraniacho kanonizację św. Stanisława.W uznaniu jej wkładu w dobro księstwa i kościoła Bolesław za radą biskupa Prandoty wydał 2 marca 1257 w Nowym Korczynie przywilej własności Ziemi Sądeckiej dla swojej małżonki. W 1280 roku, rok po śmierci Bolesława, Kinga ufundowała klasztor klarysek w Starym Sączu, sprowadziła tam siostry z klasztoru w Skale i sama została klaryską. Zmarła 24 lipca 1294, została pochowanaw kaplicy klasztoru, a łaski i cuda dokonujące się za jej przyczyną oraz kult jakim otaczano ją po śmierci przyczyniły się do uznania jej świętości. Kanonizacji św. Kingi dokonał papież Jan Paweł II 16 czerwca 1999 r. Św. Kinga jest patronką samorządowców i górników wydobywających sól.

Źródło: https://klaryski.starysacz.org.pl/swieta-kinga/

 

BŁOGOSŁAWIONA JOLENTA

Urodzona w 1244 r. córka Beli IV króla Węgierskiego i Marii Laskariny, młodsza siostra św. Kingi. Wychowywała się na krakowskim dworze swojej siostry. W 1258 r. wyszła za mąż za księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Miała trzy córki, Jadwigę, Elżbietę i Annę. Jadwiga została żoną króla Władysława Łokietka i matką Kazimierza Wielkiego. Wychowywała również dzieci Przemysława I, zmarłego brata jej męża. Bł. Jolenta kochała swego męża i rodzinę, zachęcała go do działalności na rzecz Kościoła i swoich poddanych. Po śmierci męża w 1279 r. razem ze swoją najmłodsza córką Anną wstąpiła do klarysek w Starym Sączu. Ufundowała nowy klasztor klarysek w Gnieźnie, do którego przeniosła się po śmierci św. Kingi. Za datę jej śmierci przyjmuje się 17 czerwca 1304 r. Jej grób wkrótce zasłynął licznymi cudami i stał się miejscem pielgrzymek wiernych. Papież Leon XII zaliczył ją do grona błogosławionych 14 czerwca 1827 r. Średniowieczne imię Jolenta dziś jest znane jako Jolanta, dlatego często w jej biografiach imiona te stosowane są zamiennie. Bł. Jolenta jest patronką rodzin polskich, wielkopolski, archidiecezji gnieźnieńskiej i miasta Kalisza.

Źródło: https://gniezno.franciszkanie.pl/