Menu Zamknij

Życzenia Wielkanocne 2022

Bogu niech będą dzięki przez Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie!

DRODZY PAŃSTWO,

zbliżamy się do Uroczystości Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia Kościoła w dniu dzisiejszym, prowadzi nas do Wieczernika, gdzie pokorny Pan pochyli się do stóp swoich Apostołów i umywa im nogi, by następnie zasiąść z nimi do stołu i nakarmić ich swoim Ciałem i napoić swoją Najświętszą Krwią.

Pochylający się Pan nad ludzkim głodem, który oddaje za nas swoje życie, umiera i Zmartwychwstaje –  niesie nam nadzieję i siłę do trwania w Nim.

Trwajmy więc w Jego miłości. Niech nadzieja i moc płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa, przemienia nas i cały świat dotknięty lękiem, wojną i niepewnością.

Módlmy się wspólnie: „Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju”.

złączone w NADZIEI i RADOŚCI PASCHALNEJ

wdzięczne za modlitwy w naszych intencjach i każdy gest życzliwości

Wasze Siostry od Wieczystej Adoracji w Kłodzku